Hela Dej i Åsen

Meditation i rörelse och/eller stillhet - Frigörande "dans"

Kravlös, frigörande "dans"

Vi rör oss, eller är stilla, kravlöst till varierande musik. Jag och musiken lotsar dig. Du inspireras till att vara med din uppmärksamhet i nuet, i dig, i din kropp. Du lockas till att röra dig på olika sätt, t.ex. mjukt och flödande, kantigt och taktfast, lätt och luftigt, vilt, stilla. Du inspireras och lotsas, men du gör precis som du vill. Inga krav eller måsten. Inga bestämda steg. Om kroppen behöver vara stilla låter du den vara stilla. Om kroppen behöver röra på sig låter du den röra på sig.

Plats: Hela Dej i Åsen, Karlsborg 

Max 8 deltagare per tillfälle.
Tider:

Söndag 27/5 kl 14.30-16.30 

Kostad per tillfälle: 225:-

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
0709-585754
maria@hela-dej.se