FRIGÖRANDE DANS

Jag älskar mig själv när jag dansar. Jag låter allt få finnas. Alla känslor, smärta, välbehag, tyngd, lätthet, stillhet, rörelse..... Allt får finnas och allt accepteras. Det är inte alltid så lätt att ta med det ut i livet men i dansen är jag fri att vara JAG. och ju mer jag dansar desto friare är jag att leva mitt liv. 

Några citat från deltagare:

"För mig gav det stora portioner av glädje, frihetskänsla, lugn och ro. Jag vill göra det här igen"

"För mig var det hela känsloregistret som fick tillåtelse att komma ut ur kroppen. Ilska, sorg, trötthet, glädje, styrka och att få leta upp det som skaver i en. Det var magi"

"Svårt att finna bra ord men frigörande dans tog min själ utanför min kropp, mitt hjärta dansade fritt utan tankar på hur det ser ut! Det är en dans med själen med hjärtat . Tack att du visat mig vägen"

"För mig var det som min själ fick upp blockeringarna i kroppen. Kände varje muskel, ben, cell i koppen och vad den bar på för undertryckta känslor. Allt började flöda i kroppen igen"

"Kände styrka, glädje o kärlek till mig själv (trots rynkor o div defekter) Tack" 

Om ni är en grupp som vill dansa tillsammans kan jag ordna en egen kurs för er. Hör av er med förfrågan om tider och priser eller läs under fliken Kurser

Varför dansa?

  • bättre styrka/kondition
  • ökad rörlighet
  • ökad kroppsmedvetenhet
  • ökad självkänsla
  • ökat välbefinnnande i kropp och själ
  • bättre andning
  • mer kreativitet och livslust
  • ökad förmåga att lyssna inåt

Vem kan dansa?

Alla kan dansa! Kravlös dans/Frigörande dans handlar om att lyssna till din kropp och hur den vill röra sig. Du dansar din dans enligt dina förutsättningar. Ålder, kön, kondition etc. spelar ingen roll.  

Vad är frigörande dans/kravlös dans?

Frigörande dans innebär fria rörelser till varierande musik. det finns inga bestämda steg, inga krav och inga måsten. Alla kan dansa,  oavsett fysiska förutsättningar. Du kan dansa stående, liggande och/eller sittande.

Jag är utildad dansinspiratör och min roll  är att inspirera dig till att vara uppmärksam på vad som finns i din kropp och kanske hitta nya rörelsemönster. Du lyssnar på din kropp och hur den vill röra sig. T.ex. "Hur vill dina fötter röra sig just nu". De kanske vill dansa snabbt eller långsamt, med små eller stora rörelser. Kanske vill de inte röra sig alls. Du lyssnar till mina ord, men följer din kropps impulser.

Den frigörande dansen kan liknas vid meditation i rörelse. Uppmärksamheten riktas inåt till dig och din kropp. Att inspireras av andras rörelser kan vara givande, men jämför dig inte med andra. Du uppmanas ofta att ha ögonen slutna. Detta för att du lättare ska kunna blicka inåt och lyssna på din kropps behov av att röra sig.

Den frigörande dansen är motion för både kropp och själ. I kroppen finns ofta gömda känslor och minnen. När kroppen får uppmärksamhet kan dessa känslor/minnen komma fram i ljuset och kan då bearbetas och accepteras i dansen. I samhället kan det ibland upplevas som tabu att uttrycka vissa känslor som t.ex. sorg och vrede. I den frigörande dansen tillåts du att uttrycka dina känslor och minnen i rörelser och med ljud. 

Jag är diplomerad dansinspiratör,

utbildad vid

http://www.fridans.nu/